Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Một vài hình ảnh về Sóc Trăng Xưa và Nay

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Thu nhỏ từ 67% (was 750 x 509) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 473) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Thu nhỏ từ 69% (was 731 x 482) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Thu nhỏ từ 91% (was 550 x 314) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Thu nhỏ từ 91% (was 550 x 381) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Thu nhỏ từ 79% (was 640 x 427) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 528) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Thu nhỏ từ 64% (was 791 x 433) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Thu nhỏ từ 63% (was 800 x 600) - Click vào hình để xem kích thước thậtPosted Image

Posted Image
Posted Image
Posted Image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét