Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Hướng dẫn văn cúng mùng 3 Tết ra mắt hành binh


www.lamsao.com
Mùng 3 Tết hàng năm có tục cúng hành binh hành sư, tôn vinh sự nghiệp. Mùng 3 cũng là ngày nhiều gia đình tổ chức lễ đưa chân gia tiên kết thúc 3 ngày cúng Tết.
Nội dung chi tiết
Độ khó: Cực dễ
 • 1
  Lễ cúng:
  -  1 bình bông, 1 đĩa 5 thứ trái cây , 2 cây đèn cầy, 3 cây nhang , 3 chun rượu , 3 chun trà .
  -  1 dĩa mứt, 1 miếng bánh tét (bánh chưng), 1 dĩa nhỏ muối , gạo.
  -  1 con gà trống luộc.
 • 2
  Lời khấn:
  - Tịnh pháp giới chân ngôn: ôm lam, ôm sĩ lâm ( 3 lần)
  - Án Thổ Địa chân ngôn : Nam mô tam mãn đa một đà nằm, ấn độ rô độ rô, địa vĩ ta bà ha ( 3 lần)

  Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm..., con tên ...tuổi ...hộ khẩu thường trú ...phường...quận...
  Con cùng gia đình ra mắt chư Thần chu niên, Nhựt  Nguyệt chư Thần , Tổ Thầy, Tổ Nghiệp nghề của con là ...
  Cúi xin chư vị độ trì tân niên phước lộc, gia sự bình an, nghiệp nghề thăng tiến , mọi sự hanh thông ...

  Nam mô Phổ cúng dường Bồ tát , ma ha tát.
  - Lạy 3 lạy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét