Chuyển đến nội dung chính

Vua thứ chín của nhà Trần.

5-cau-hoi-ve-ong-vua-tu-tran-khi-danh-chiem-thanh
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Trần Duệ Tông sinh ngày 2/6/1337, tên húy Trần Kính, là con thứ 11 của vua Trần Minh Tông và Đôn Từ Hoàng thái phi, em của vua Trần Nghệ Tông. Ông được Trần Nghệ Tông truyền ngôi cho vào tháng 11/1372.
Ngay sau khi lên làm vua, Trần Duệ Tông đã chủ trương chọn người thực tài phục vụ đất nước, không đề cao yếu tố tôn thất. Ông liên tục mở các cuộc tuyển chọn nhân tài.
Năm 1374, vua Trần Duệ Tông cho tổ chức khoa thi Đình cho các tiến sĩ. Nho sĩ Đào Sư Tích đỗ trạng nguyên, Lê Hiến Phủ đỗ bảng nhãn, và Trần Đình Thám đỗ Thám hoa... Họ đều xuất thân bình dân, không trong hàng ngũ hoàng tộc. Để thể hiện tấm lòng coi trọng hiền tài, vua Duệ Tông ban cho họ yến và áo xếp, phong quan chức theo các thứ bậc, dẫn ba vị đỗ đầu đi chơi phố 3 ngày.
Năm 1375, vua Duệ Tông tiếp tục xuống chiếu "chọn các quan viên biết luyện tập võ nghệ, thông hiểu thao lược, thì không cứ là người tôn thất, đều cho làm tướng coi quân".
Để đối phó với sự quấy rối từ Chiêm Thành, vua Trần Duệ Tông xây dựng quân đội hùng mạnh và được tổ chức chặt chẽ. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tháng 8/1374, Duệ Tông "chọn dân đinh bổ sung quân ngũ. Hạng nhất sung vào Lan Đô rồi đến hạng nhì, hạng ba. Người thấp bé nhưng nhanh nhẹn, can đảm cũng được sung vào hạng trên".
Tháng 8/1375, vua lại hạ lệnh làm sổ quân, thải bớt người già yếu, lấy người khỏe mạnh bổ sung vào quân ngũ. "Những người làm thuê ở các hộ, các xá Thanh Hóa, Nghệ An đều phải sung vào quân ngũ".
Sau đó gần một năm, vua Duệ Tông xuống chiếu cho các quân sắm sửa khí giới, thuyền chiến để chuẩn bị đánh Chiêm Thành. Ông còn cho mở cuộc đại duyệt binh trước khi xung trận.
Đặc biệt dưới thời vua Trần Duệ Tông, ý thức dân tộc được chú trọng. Vua hạ lệnh cho quân dân không được mặc áo kiểu người phương Bắc và bắt chước tiếng nói của các nước Chiêm - Lào. Bên cạnh đó, ông còn quy định cụ thể về mẫu mã các loại thuyền, xe, kiệu, tán, nghi, trướng và y phục.
Năm 1376, vua Chiêm là Chế Bồng Nga mang quân sang quấy rối biên giới Đại Việt. Vua Trần Duệ Tông sai Đỗ Tử Bình đem quân đi đánh. Chế Bồng Nga sợ hãi, xin dâng 10 mâm vàng tạ tội.
Theo Đại Việt sử ký toàn thưĐỗ Tử Bình đã ỉm số vàng đó đi, cướp làm của mình, nói dối vua là Bồng Nga ngạo mạn vô lễ, nên đem quân đánh. Vua giận lắm, quyết ý thân chinh đi đánh, mặc cho mọi lời can ngăn của các đại thần.
Tháng 12/1376, vua thân chinh đi đánh Chiêm Thành, dẫn 120 nghìn quân xuất phát từ kinh đô Thăng Long. Ông sai Quý Ly đốc thúc Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa chở lương cấp cho quân rồi dừng quân một tháng để luyện sĩ tốt.
dung-tran-due-tong-quyet-than-chinh-danh-chiem-thanh-do-bi-do-tu-binh-lua
Tranh minh họa Trần Duệ Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành. 

Tháng 1/1377, quân nhà Trần tiến đến cửa Thi Nại của Chiêm Thành, lên đến Thạch Kiều, chuẩn bị tiến vào kinh thành Đồ Bàn nước Chiêm. Lúc này, Chế Bồng Nga lập đồn giữ ngoài thành Đồ Bàn, sai viên quan nhỏ là Mục Bà Ma đến trá hàng, nói dối với Duệ Tông là Bồng Nga đã chạy trốn, chỉ còn lại thành không, nên tiến quân gấp.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Duệ Tông muốn tiến quân ngay. Đại tướng Đỗ Lễ can ngăn thế nào vua cũng không nghe. Duệ Tông thúc quân tiến nhanh vào thành. "Quân lính bèn nối gót nhau như xâu cá mà đi. Cánh quân đi trước và cánh quân ở sau hoàn toàn cách biệt. Giặc thừa thế xông ra đánh chặn".
Quân Đại Việt tan vỡ. Vua Trần Duệ Tông bị hãm trong trận mà chết. Các đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hào, hành khiển Phạm Huyền Linh đều tử trận. Đỗ Tử Bình chỉ huy hậu quân, không đến ứng cứu. Lê Quý Ly đốc quân chở lương, nghe tin vua tử trận thì sợ hãi, bỏ trốn về nước.
Cái chết giữa thành Đồ Bàn của Chiêm Thành khiến vua Trần Duệ Tông trở thành vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam bị giết chết trên chiến trường.
chua-day-du-tran-due-tong-that-bai-do-trung-ke-giac-voi-vang-tien-quan
Tranh minh họa quân Trần tiến sâu vào Chiêm Thành. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết, ngay khi vua Duệ Tông truyền lệnh tiến quân vào Đồ Bàn, đại tướng Đỗ Lễ đã can rằng:
- Nó hàng là bởi trước muốn bảo toàn đất nước. Quan quân đi vào sâu để đánh phá thành là việc bất đắc dĩ. Vậy xin hãy sai một biện sĩ mang thư đến hỏi tội, cốt xem thực hư ra sao, ấy cũng như kế của Hàn Tín phá nước Yên thuở xưa, không phải khó nhọc mà vẫn thành công vậy. Cổ nhân nói lòng giặc khó lường, thần xin bệ hạ hãy xem xét kỹ lại.
Vua Duệ Tông nói:
- Ta mặc áo giáp cứng, tay mang gươm sắc, dãi gió dầm mưa, lội sông trèo núi để vào sâu trong đất giặc, không ai dám đương đầu, thế là cơ trời giúp ta đó. Huống chi, nay chúa giặc nghe tin đã chạy trốn, không còn lòng dạ kháng cự. Cổ nhân nói "Dùng binh cốt ở thần tốc", nay nếu dừng lại không tiến, thì đúng là trời cho mà không lấy, giặc lập cơ mưu khác thì hối sao kịp. Ngươi chính là hạng đàn bà.
Nói rồi vua sai người lấy áo đàn bà cho Đỗ Lễ mặc.
Nguyễn Khắc Thuần bàn trong Việt sử giai thoại: "Đại tướng Đỗ Lễ cẩn trọng, ấy cũng là phép xử thường của kẻ quen xông pha trận mạc. Duệ Tông bất chấp lời can ngăn, lại còn coi khinh mà hạ nhục, bắt đại tướng phải mặc áo đàn bà trước mặt ba quân. Chủ quan, háo thắng mà vô mưu đến thế, bảo không thảm bại làm sao được. Cổ nhân dạy rằng dụng binh mà khinh tướng là nguy. Duệ Tông hạ nhục đại tướng Đỗ Lễ, có biết đâu là đã tự hạ nhục mình, mà xem ra, cái nhục của Duệ Tông mới thực là nỗi nhục lớn hơn cả".
Vua Trần Duệ Tông tử trận tháng 3/1377, được chôn ở Hy Lăng. Cái chết của ông là bước ngoặt lớn đối với nhà Trần. Thái thượng hoàng Trần Nghệ Tông vốn dựa hoàn toàn vào ông, nay ông mất lại phải dựa hoàn toàn vào Quý Ly khiến nhà Trần sụp đổ.

Thanh Tâm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…