Dù không được đánh giá cao về lợi thế du lịch, nhưng sông Nậm Na lại đóng vai trò cực kỳ lớn trong việc cung cấp thủy điện cho một số tỉnh miền Bắc.
Sông Nậm Na là một phụ lưu cấp 1 của sông Đà, Việt Nam. Ảnh: Son Hoa Nguyen.
Sông Nậm Na là một phụ lưu cấp 1 của sông Đà, Việt Nam. Ảnh: Son Hoa Nguyen.Sông Nậm Na bắt nguồn từ Vân Nam, Trung Quốc với một thủy vực rộng, sông suối có nhiều tên gọi. Ảnh: HoangLong.
Sông Nậm Na bắt nguồn từ Vân Nam, Trung Quốc với một thủy vực rộng, sông suối có nhiều tên gọi. Ảnh: HoangLong.Ngã ba sông Đà - Nậm Na. Ảnh: Le Hong Ha
Ngã ba sông Đà - Nậm Na. Ảnh: Le Hong Ha

 Dòng chính có tên Meng La He (sông Meng La, hay sông Mường La) ở đoạn trước khi sang Việt Nam. Ảnh: Che Trung Hieu.
Dòng chính có tên Meng La He (sông Meng La, hay sông Mường La) ở đoạn trước khi sang Việt Nam. Ảnh: Che Trung Hieu.

Sông vào đất Việt ở Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.
Sông vào đất Việt ở Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.

Đoạn Nậm Na ở Việt Nam dài cỡ 90 km. Quốc lộ 12 được mở từ thị xã Lai Châu cũ (nay là các xã của Nậm Nhùn) lên Ma Ly Pho gần như theo thung lũng của Nậm Na. Ảnh: Che Trung Hieu.
Đoạn Nậm Na ở Việt Nam dài cỡ 90 km. Quốc lộ 12 được mở từ thị xã Lai Châu cũ (nay là các xã của Nậm Nhùn) lên Ma Ly Pho gần như theo thung lũng của Nậm Na. Ảnh: Che Trung Hieu.

Sông Nậm Na có tiềm năng thủy điện lớn. Ảnh: Son Hoa Nguyen.
Sông Nậm Na có tiềm năng thủy điện lớn. Ảnh: Son Hoa Nguyen.

Thủy điện Nậm Na 1 công suất 30 MW, năm 2016 đang ở giai đoạn công trường chuẩn bị, đặt tại huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.
Thủy điện Nậm Na 1 công suất 30 MW, năm 2016 đang ở giai đoạn công trường chuẩn bị, đặt tại huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.

Thủy điện Nậm Na 2 công suất 66 MW, khởi công 5/2009, tại xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.
Thủy điện Nậm Na 2 công suất 66 MW, khởi công 5/2009, tại xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.

Ảnh: Son Hoa Nguyen.
Ảnh: Son Hoa Nguyen.

Thủy điện Nậm Na 2 công suất 66 MW,khởi công 5/2009, tại xã Phìn Hồ, huyện SThủy điện Nậm Na 3 công suất 84 MW, khởi công 1/2012, tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, Lai Châuìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.
Thủy điện Nậm Na 2 công suất 66 MW,khởi công 5/2009, tại xã Phìn Hồ, huyện SThủy điện Nậm Na 3 công suất 84 MW, khởi công 1/2012, tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, Lai Châuìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Son Hoa Nguyen.

Ảnh: Cuongde.
Ảnh: Cuongde.