Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Người dân hóa trang thành tiên cô, thánh bà tham gia lễ rước

Trong trang phục đặc sắc, người dân theo tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu ở Huế đã tham gia lễ cung nghinh Thánh mẫu ở Thánh đường lên điện Huệ Nam.
Sáng 29/8, hàng nghìn người dân theo tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu khắp cả nước đã tập trung về Thánh đường ở đường Chi Lăng, TP. Huế tham dự lễ cung nghinh mẫu.
Thánh Mẫu sẽ được rước lên điện Huệ Nam, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Đây là nghi lễ đầu tiên để tiến hành lễ hội điện Huệ Nam diễn ra ngày 8-10/7 (âm lịch).
Thay mặt cho các tín đồ theo tín ngưỡng thờ mẫu, vị trưởng Tổng hội tín ngưỡng thờ mẫu ở Huế đã làm lễ tế cung nghinh tại Thánh đường, cung nghinh mẫu lên điện Huệ Nam.
Theo tín ngưỡng của người theo đạo Thiên Tiên Thánh giáo ở Huế, thế giới có ba cõi là Thượng thiên, Thượng ngàn và Thủy phủ. Mỗi cõi do một vị Thánh Mẫu đứng đầu. Dưới mỗi Mẫu lại có các Thánh bà hầu hạ mà người ta thường gọi là các Đức Chầu. Dưới quyền sai phái của Mẫu còn có năm vị Quan Lớn từ Đệ Ngũ tới Đệ Nhất, 10 ông Hoàng, 12 Tiên cô, các cậu Quận và những vong linh chết non (sút sảo, tảo vong) hiển linh thường được gọi là các cô Bé hay các Cậu. Ngoài ra, tín ngưỡng này còn thờ cả Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Quan Công, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh lẫn Đức Thánh Trần Hưng Đạo đại vương.
Một thiếu nữ hóa trang thành tiên cô tham gia lễ cung nghinh mẫu.
Sau các thủ tục truyền thống, đoàn đạo ngự cung nghinh các bằng án ra thuyền rồng di chuyển lên điện Huệ Nam.
Dẫn đầu đoàn rước là một vị quan tướng tay cầm đại đao để dẫn đường.
Một tín đồ hóa trang thành thánh bà mang lễ vật theo đoàn rước.
Trong các lễ vật theo đoàn rước không thể thiếu trầm hương.
Nghệ sĩ hài Hoài Linh cũng về tham gia lễ cung nghinh mẫu lên điện Huệ Nam.
Các tín đồ hóa thân thành các thánh bà, tiên cô theo đoàn rước. Sau lễ hội điện Huệ Nam, các tín đồ sẽ cung nghinh các bằng án, Thánh Mẫu về lại Thánh Đường.
Võ Thạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét