Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Câu chuyện đá ở làng Khuổi Kỵ

Ở làng Khuổi Kỵ, mỗi đứa trẻ sinh ra không chỉ nhận được tình yêu thương của cha mẹ, mà còn được nuôi dưỡng bởi quê hương thanh bình, yên ả với những ngôi nhà, con đường đá gần gũi và thiêng liêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét