Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Lễ Cầu Khoăn của người TàyTheo quan niệm của người Tày ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Then có nghĩa là “Trời” và Lễ cúng Then là một loại hình diễn xướng âm nhạc tín ngưỡng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét