Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Giống nhãn quý tiến vua từ thời Hậu Lê

Nhãn lồng Hưng Yên xưa kia còn gọi là 'nhãn tiến vua', ngày nay được nhân rộng đến 3.000ha, cho sản lượng 40.000 tấn mỗi năm.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét