Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Nghề làm mắm cha truyền con nối hơn 100 năm ở Cửa Khe

Huyện Thăng Bình (Quảng Nam) hiện còn khoảng 65 hộ theo nghề làm nước mắm truyền thống, sản xuất khoảng 500.000 lít mỗi năm.

Nghề làm mắm cha truyền con nối 100 năm ở Cửa Khe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét